Äventyret naturen!


Smyga tyst som ett lodjur, leta insekter under stenen, spana på älvor och troll i magiska skogar, spåra djur i snön, leva stenåldersliv, sköta bikupor, bygga fågelholkar, känna, smaka, lukta, gömma sig, vara stilla, leta ätliga växter, rista runor, lyssna på sagor och myter, klättra, lösa mysterier, undersöka trädens knoppar, bygga vindskydd, göra upp eld på gammalt vis.

Barn lär genom lek och äventyr.
Barn lär med alla sinnen.
Barn lär när känslorna får vara med; spänning, nyfikenhet, entusiasm.
Barn lär in genom att vara ute.

Precis som vuxna.