Erbjudanden

Lidingö Naturskola tar emot barn och elever från förskola till och med gymnasium. Vi har många olika teman, varav några vi presenterar nedan. Vanligtvis är vi två pedagoger från naturskolan som håller i lektionerna.

Pris:
Halvdag (ca 2.5 timmar): 3 500:-
Heldag (ca 4 timmar): 4 500:-

Priserna är exklusive moms (6%).

Våren/försommaren (Mars-juni 2020)

Stenåldersliv
Under denna spännande dag får barnen prova på att leva som människor kan ha levat för åttatusen år sedan, som jägare- och samlare under stenåldern. Vi börjar med en tidsresa där vi vandrar bakåt i tiden - genom industrialismen, medeltiden, järnåldern, bronsåldern och bondestenåldern - för att slutligen komma fram till jägare/samlare-stenåldern. Här välkomnas eleverna av stenåldersmänniskorna och får höra om deras tro, samhälle och vardagsliv. Barnen får lära sig om stenåldersmat, finna ätliga vilda växter, öva smygteknik, skärpa sinnena, skjuta pilbåge och göra ansiktsmålningar. Dagen avslutas med att de får utföra ett uppdrag som sätter deras färdigheter på prov.
Heldag

Fåglar
Vi berättar om fåglarna och deras liv. Om flyttfåglar och stannfåglar, om föda, bobyggande och faror. Vi ägnar oss åt pedagogiska lekar som fördjupar och befäster kunskap om fåglarna och lär oss några arter som kan ses på Lidingö. Vi lyssnar på fågelsång och spanar efter fåglar. Barnen får även höra sagor med fågeltema.

Eld
Vi berättar om eldens betydelse förr och nu och hur människor gjort upp eld i olika tider. Barnen får prova på att göra upp eld med tändstål och med material som de hittar i skogen Vi leker eld-lekar och berättar eld-sagor. Vi samtalar om allemansrätten och eldningsvett. Ta gärna med korv att grilla!

Småkryp
Det finns ett myller av små varelser alldeles intill oss. De lever under bark och stenar, de surrar omkring i luften, de kryper i jorden. De har sex ben, åtta ben, massor med ben. Eller inga ben alls!
Småkrypen är visserligen små men spelar stor roll för livet på jorden.
Under den här dagen får barnen lära sig om våra olika småkryp. De kommer få leta efter dem, studera dem under lupp och identifiera vilka de hittat.

Bin
En lektion om binas förunderliga värld. Vi berättar om deras liv och hotade situation. Vi vill ge förståelse för de ekosystemtjänster som bina utför och vi ställer frågan om bina och naturen har rättigheter. Eleverna får se hur det ser ut i en bikupa och lära sig hur bina skapar honung och hur biodling går till.

Vandring genom universums historia
En naturskön vandring på ca 1.4 kilometer där varje steg motsvarar fem miljoner år. Vi börjar vid Big Bang och går sedan framåt i tiden. Vi stannar upp vid avgörande punkter i universums historia och berättar hur vintergatan formades, hur solen och jorden uppstod, hur livet kom till, när livet tog sig upp på land, dinosauriernas tid, och mycket mer. Under vandringen får vi höra dikter av Harry Martinsson och Edith Södergran. Vandringen ger en påtaglig upplevelse av de tidsrymder som förflutit och universums fantastiska historia. 

Hösten (september-oktober 2020)


Småkryp
Det finns ett myller av små varelser alldeles intill oss. De lever under bark och stenar, de surrar omkring i luften, de kryper i jorden. De har sex ben, åtta ben, massor med ben. Eller inga ben alls!
Småkrypen är visserligen små men spelar stor roll för livet på jorden.
Under den här dagen får barnen lära sig om våra olika småkryp. De kommer få leta efter dem, studera dem under lupp och identifiera vilka de hittat.
Halvdag

Liv i vatten
Vid detta tillfälle får barnen håva och upptäcka djurlivet i en damm på Lidingö. Djuren samlas in, sorteras och sen får eleverna lära sig namnen på några av de vanligaste djuren.
Kunskaper om djurens ekologi såsom näringskedjor och livscykler lärs ut.
Halvdag

Lär känna träden om hösten
Under detta tillfälle lär vi känna några av våra vanliga träd. Vi utforskar dem på lekfulla, spännande sätt med hjälp av alla våra sinnen. Vi pratar om vad händer med träden om hösten. Varför fäller lövträden sina blad, medan granen har kvar sina barr? 
Halvdag eller heldag

Fröspridning
Vi ger oss in i Lidingös natur och letar efter frön och frukter. Hur blir ett ekollon en ny ek? Hur sprider sig maskrosens frön? Barnen får upptäcka skillnaden mellan frön och frukter och vi diskuterar olika sätt som växter kan sprida sig på.
Halvdag

Vikingaliv
Laga mat över öppen eld, prova forntida hantverk, lyssna till sagor ur den nordiska mytologin, hålla i ett vikingasvärd, tyda runor. Detta är några av de saker barnen får uppleva under denna vikingadag. Heldag

Vintern (november 2018-februari 2021)

Vad händer i naturen på vintern?
Hur överlever växter och djur i kylan och snön? Vi spårar djur och undersöker livets samspel.
Halvdag