Om oss

Vad är en naturskola? 

Lidingö Naturskola är en verksamhet och en resurs för pedagoger i kommunens skolor och förskolor. Vi hjälper kommunen att öka den pedagogiska mångfalden och kvaliteten genom att lyfta fram Lidingös natur- och kulturmiljöer som en plats för lärande och utomhuspedagogik. Till naturskolan kommer barn och elever för att fördjupa sin kunskap om och känsla för naturen. Naturskolan kan också besöka enskilda skolor och förskolor och bedriva sin verksamhet i skolans närområde.

Den första naturskolan i Sverige startades 1982 och det finns idag över 85 naturskolor i landet, ofta bedrivna i kommunal regi. Lidingö naturskola är medlem i Naturskoleföreningen.

Vi som driver Lidingö Naturskola

Åsa Backlund har sedan tio år arbetat med natur, miljö och hållbar utveckling. Hon har tidigare varit verksam i Eggeby gårds naturskola och Biodlarens naturskola samt haft olika projekt med anknytning till barn, natur och utomhuspedagogik genom Naturskyddsföreningen. Hon har biodling på Lidingö, Ahlströms bigård, tillsammans med sin man. Åsa utbildade sig till barnskötare på 80-talet och har arbetat inom förskola, fritidsverksamhet och skola. Sedan 2013 är hon även utbildad Lidingöguide och erbjuder olika typer av guidningar på Lidingö.

Henrik Hallgren är utbildad arkeolog, museolog och äventyrspedagog. Liksom Åsa har han arbetat på Eggeby gårds naturskola och har de senaste åren varit engagerad i "projekt naturhälsa" där han i samarbete med ungdomsmottagningen utbildat gymnasieklasser, ensamkommande flyktingbarn och skolpersonal i Täby kommun om naturens betydelse för hälsa och välbefinnande. Tidigare har han haft anställningar inom museer, fornbyar och skolors fritidsverksamhet och sedan 90-talet frilansat som sagoberättare på festivaler och kulturevenemang. Han är tränad i Tracking (apacheindiansk spårning), bushcraft (naturligt friluftsliv), författare till boken Det gröna skiftet och initiativtagare till nätverket Lodyn med inriktning på ekopsykologi, naturvakenhet och aktivism. Henrik är även utbildad vägledare i mindfulness-baserad ekoterapi.

Olle Tiblom är utbildad marinbiolog på Stockholms universitet. Han har flera års arbetslivserfarenhet av naturpedagogik från att ha arbetat som besöksledare på vetenskapens hus i Stockholm, naturvägledare på naturum i Kullabergs naturreservat samt som ansvarig marinbiolog under exkursioner med skolelever på forskningsbåt i Öresund. Olle har även undervisat i faunistik på Stockholms universitet samt arbetat inom det nationella programmet för marin miljöövervakning med bland annat dokumentering av sammansättningen av djur, alger och växter i Östersjön. Han har en stor passion för artkunskap både på land och i vatten.