Om pedagogiken

Forskning visar att undervisning utomhus förbättrar elevers inlärning och hälsa samt ökar deras ansvarstagande för natur och miljö. På Lidingös Naturskola utgår vi från en verktygslåda av välbeprövade pedagogiska metoder där natur- och utomhusvistelsen är central. Metoderna går linje med den vetenskapliga forskningens senaste upptäckter om lärandeprocesser.

Utomhuspedagogik
Platsen utomhus är i fokus, och lärandet utgår från det som finns på platsen. Lärandet är upplevelsebaserat och alla är aktiva. Eleverna får reflektera över sina upplevelser och sätta dem i ett sammanhang.

Flow Learning
En enkel, kraftfull metod för lärande i naturen som utgår från fyra steg:

1) Väcka entusiasm
2) Fokusering
3) Direkt upplevelse
4) Dela inspirationen


 Äventyrspedagogik 
En helhetspedagogik som lyfter fram lärande genom kroppen, sinnena och fantasin. Genom att kunskap vävs in i spännande äventyrsuppdrag möjliggörs optimerat lärande och oförglömliga, magiska upplevelser. Pedagogiken är gruppstärkande och tränar samarbete och ansvarstagande.Muntligt berättande
Det muntliga berättandet bär på unika möjligheter att väcka förståelse, inspiration och engagemang. Berättelsen fogar samman fantasi och fakta i meningsfulla sammanhang. Den muntliga berättartraditionen är tusentals år gammal, och inkluderar en rik skatt av sagor och myter från hela världen.

Hantverkspedagogik
Handens kunskap i en skapandeprocess som använder och skapar förståelse för naturens material.